Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật đó trong lòng bể có chiều dài 4,5m chiều rộng 2m chiều cao 1,5m hỏi bể chứa đầy nước thì

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật đó trong lòng bể có chiều dài 4,5m chiều rộng 2m chiều cao 1,5m hỏi bể chứa đầy nước thì được báo nhiêu lít

2 bình luận về “Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật đó trong lòng bể có chiều dài 4,5m chiều rộng 2m chiều cao 1,5m hỏi bể chứa đầy nước thì”

 1.                                                         Giải:
  Thể tích bể nước đó là:
              4,5 xx 2 xx 1,5=13,5 (m^3)
  Đổi: 13,5 m^3=13500 dm^3= 13500 lít nước
  Vậy, nếu bể chứa đầy nước thì có 13500 lít nước
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  13500 l nước
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thể tích của bể nước đó là :
        4,5 xx 2 xx 1,5 = 13,5 ( m^3 )
  Đổi 13,5 m^3 = 13500 dm^3 = 13500 l
                text[Đáp số : 13500 l nước]
  ~~~
  V = a xx b xx h
   ~nhungan~

  Trả lời

Viết một bình luận