một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m chiều rộng 1,2 m chiều cao 2 m 1/4 thể tích đang chứa nước mỗi phút chảy 120

một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m chiều rộng 1,2 m chiều cao 2 m 1/4 thể tích đang chứa nước mỗi phút chảy 1200 l (dm3 = 1 l ) hỏi đến mấy giờ nước trong bể chiếm 85 % thể tích bể

2 bình luận về “một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m chiều rộng 1,2 m chiều cao 2 m 1/4 thể tích đang chứa nước mỗi phút chảy 120”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   thể tích bể nước đó là
  1,5 x 1,2 x 2 =3,6 (m3) = 3600l
  ban đầu bể chứa số lít nước là
  3600 x 1/4 =900(l)
  85% bể chứa số lít nước là
  3600 x 85% = 3060(l)
  bể phải chảy thêm số lít nước khi bể chiếm 85% bể là
  3060 – 900 = 2160(l)
  thời gian bể chảy đến 85% thể tích bể là
  2160 : 1200 = 1,8(giờ)
  Đáp số 1,8 giờ

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   
  Thể tích bể nước đó là

  1,5 x 1,2 x 2 =3,6 (m3) = 3600l

  Ban đầu bể chứa số lít nước là

  3600 x 1/4 =900(l)

  85% bể chứa số lít nước là

  3600 x 85% = 3060(l)

  Bể phải chảy thêm số lít nước khi bể chiếm 85% bể là

  3060 – 900 = 2160(l)

  Thời gian bể chảy đến 85% thể tích bể là

  2160 : 1200 = 1,8(giờ)

  Đáp số 1,8 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận