Một bể nước hình hộp chữ nhật. Người ta đo trong lòng bể thấy chiều dài 2,5 chiều rộng 1.8m chiều cao 1.5m. Hỏi cần đổ thêm b

Một bể nước hình hộp chữ nhật. Người ta đo trong lòng bể thấy chiều dài 2,5 chiều rộng 1.8m chiều cao 1.5m. Hỏi cần đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa để bể đầy nước,3/5 thể tích của bể đang có nước?Viết một bình luận

Câu hỏi mới