Một bể nước vườn trường hình chữ nhật không có nắp, chiều dài là 2 m, chiều rộng 1,8 m, chiều cao 1,5 m. a. Tính diện t

Một bể nước vườn trường hình chữ nhật không có nắp, chiều dài là 2 m, chiều rộng 1,8 m, chiều cao 1,5 m.
a. Tính diện tích toàn phần của bể nước
b. Bể đó chưa được bao nhiêu lít nước?
c. Nếu em sử dụng hết 1400 lít nước trong bể để tưới cây thì trong bể còn lại bao nhiêu lít nước?
Giúp em giải bài này với ạ.
Viết một bình luận