một biển báo giao thông tròn đường kính 60cm. Diện tích phần mũi tên trên biển báo bằng 1/5 diện tích của biển báo . Tính di

một biển báo giao thông tròn đường kính 60cm. Diện tích phần mũi tên trên biển báo bằng 1/5 diện tích của biển báo . Tính diện tích phần mũi tênViết một bình luận

Câu hỏi mới