Một bồn hoa hình chữ nhật có diện tích là 8,8 mét vuông, chiểu rộng là 1,6m.Vậy chiều dai bồn hoa là

Một bồn hoa hình chữ nhật có diện tích là 8,8 mét vuông, chiểu rộng là 1,6m.Vậy chiều dai bồn hoa là

2 bình luận về “Một bồn hoa hình chữ nhật có diện tích là 8,8 mét vuông, chiểu rộng là 1,6m.Vậy chiều dai bồn hoa là”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:chiều dài bồn hoa là 
                                          8,8:1,6 bằng 5,5 (m)
  đáp số 5,5 mét
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài bồn hoa là
      8,8 : 1,6 = 5,5 (m)
          Đáp số: 5,5 m.
  xin hay nhất ạ
  Baominh9911

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới