một bước chân của minh dài 0,3m hỏi ít nhất minh phải bước bao nhiêu bước để đi hết quãng đường dài 100m

một bước chân của minh dài 0,3m hỏi ít nhất minh phải bước bao nhiêu bước để đi hết quãng đường dài 100mViết một bình luận

Câu hỏi mới