Một ca nô đi từ a về b và một ca nô đi từ b về a hai ca nô cùng xuất phát lúc 8 giờ 15 phút hỏi hai ca nô gặp nhau lúc mấy gi

Một ca nô đi từ a về b và một ca nô đi từ b về a hai ca nô cùng xuất phát lúc 8 giờ 15 phút hỏi hai ca nô gặp nhau lúc mấy giờ biết rằng vận tốc riêng của hai ca nô là 24 km/ giờ vận tốc dòng nước 5 km/ giờ và quãng đường ab dài 120 km

2 bình luận về “Một ca nô đi từ a về b và một ca nô đi từ b về a hai ca nô cùng xuất phát lúc 8 giờ 15 phút hỏi hai ca nô gặp nhau lúc mấy gi”

 1. Vận tốc của ca nô xuôi dòng từ A đến B là :
           26 + 6 = 32 (km/giờ)
  Vận tốc của ca nô ngược dòng từ B về A là :
           26 – 6 = 20 (km/giờ)
  Cần số giờ để hai ca nô gặp nhau là:
          143 : (32 + 20) = 2,75(giờ) = 2 giờ 45 phút
  Hai ca nô gặp nhau lúc:
          7 giờ + 2 giờ 45 phút = 9 giờ 45 phút
                         Đáp số: 9 giờ 45 phút
  vote5 sao 1 cảm ơn 1 câu trả lời hay nhất . 
        

  Trả lời
 2. Giả sử nước chảy từ A đến B. 
  Vận tốc ca nô khi đi xuôi dòng từ A đến B là: $24 + 5 = 29 (km/h)$ 
  Vận tốc ca nô khi đi ngược dòng từ B đến A là: $24 – 5 = 19 (km/h)$
  Gọi $t (h)$ là thời gian hai ca nô gặp nhau tính từ khi hai ca nô bắt đầu xuất phát. 
  Quãng đường hai ca nô đi được lần lượt là: 
     $s_1 = 29t (km)$ 
     $s_2 = 19t(km)$ 
  Kgi hai ca nô gặp nhau ta có: 
       $s_1 + s_2 = 120$ 
  $\Rightarrow 29t + 19t = 120$ 
  $\Rightarrow t = 2,5$ 
  Vậy sau 2,5 giờ, tức là 2 giowf 30 phút tính từ khi hai ca nô xuất phát thì hai ca nô sẽ gặp nhau. Tức là gặp nhau lúc: 
    $8h 15 phút + 2h 30 phút = 10 giờ 45 phút $

  Trả lời

Viết một bình luận