Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ; đi ngược dòng từ bến B đến bến A mất 3 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 10

Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ; đi ngược dòng từ bến B đến bến A mất 3 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 10km/giờ. Tính chiều dài quãng đường AB?

1 bình luận về “Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ; đi ngược dòng từ bến B đến bến A mất 3 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 10”

 1. Giải đáp:
  120km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu giữa vận tốc ngược dòng và xuôi dòng là:
  10×2=20(km//h)
  Tỉ số thời gian xuôi dòng và ngược dòng là:
  2:3=2/3
  Trên cùng một quãng đường, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số vận tốc xuôi dòng và ngược dòng là 3/2
  Ta có sơ đồ:
  Vận tốc xuôi dòng:    I——I——I——I
  Vận tốc ngược dòng: I——I——I
  Vận tốc xuôi dòng là:
  20:(3-2)×30=60(km//h)
  Chiều dài quãng đường AB là:
  60×2=120(km)
  Đáp số: 120km
  #YiYi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới