Một cái ao hình tam giác có chiều cao là 14 m và cạnh đáy gấp rưỡi chiều cao Tính diện tích cái ao đó

Một cái ao hình tam giác có chiều cao là 14 m và cạnh đáy gấp rưỡi chiều cao Tính diện tích cái ao đó

2 bình luận về “Một cái ao hình tam giác có chiều cao là 14 m và cạnh đáy gấp rưỡi chiều cao Tính diện tích cái ao đó”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gấp rưỡi = 3/2   
  Cạnh đáy của cái ao là :
    14 xx 3/2 = 21 (m)   
  Diện tích cái ao đó là :
    (14xx21)/2 = 147 (m^2)   
  Đáp số :   147 m^2   
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời
 2. cạnh đáy cái ao hình tam giác là:
    $\text{14:2 x 3=21}$ (m)
  diện tích cái ao hình tam giác là:
    $\text{21 x 14 : 2=147}$ (m2)
  đáp số: $\text{147}$ m2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới