Một cái bể có chiều dài 8 dm chiều rộng 5 dm chiều cao 0,2 dm . Hỏi phải được đổ vào bể bao nhiêu lít nước để được 85 % ? ( B

Một cái bể có chiều dài 8 dm chiều rộng 5 dm chiều cao 0,2 dm . Hỏi phải được đổ vào bể bao nhiêu lít nước để được 85 % ? ( BẾT LÚC ĐẦU BỂ KHÔNG CÓ NƯỚC )Viết một bình luận

Câu hỏi mới