Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có thể tích là 1800dm³.Hiện giờ lượng nước trong bể chiếm 2/9 thể tích bể.Hỏi cần cho vào b

Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có thể tích là 1800dm³.Hiện giờ lượng nước trong bể chiếm 2/9 thể tích bể.Hỏi cần cho vào bao nhiêu lít nước nữa mới đầy bể?Viết một bình luận

Câu hỏi mới