một cái bể hình hộp chữ nhật dài 2m rộng 1,2m cao 1,5m. Nếu lượng nước hiện có trong bể bằng 40% thể tích bể thì phải cần đổ

một cái bể hình hộp chữ nhật dài 2m rộng 1,2m cao 1,5m. Nếu lượng nước hiện có trong bể bằng 40% thể tích bể thì phải cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để lượng nước bằng 60% thể tích bể.Viết một bình luận

Câu hỏi mới