Một cái hộp bằng gỗ hình lập phương cảnh 4dm có nắp. Ở giữa nắp hộp người ta khoét một lỗ hình tròn đường kính 2dm. Người ta

Một cái hộp bằng gỗ hình lập phương cảnh 4dm có nắp. Ở giữa nắp hộp người ta khoét một lỗ hình tròn đường kính 2dm. Người ta quét sơn mặt ngoài của hộp.Hỏi diện tích cần quét sơn là bao nhiêu mét vuông.Viết một bình luận

Câu hỏi mới