Một cái hộp làm bằng tôn ( ko nắp ) dạng hình hộp chữ nhật dài 5 m, rộng 3,5 m , cao 40 dm . Tính diện tích tôn dùng để lm cá

Một cái hộp làm bằng tôn ( ko nắp ) dạng hình hộp chữ nhật dài 5 m, rộng 3,5 m , cao 40 dm . Tính diện tích tôn dùng để lm cái hộp đó ( ko tính mép hàn ) ?

2 bình luận về “Một cái hộp làm bằng tôn ( ko nắp ) dạng hình hộp chữ nhật dài 5 m, rộng 3,5 m , cao 40 dm . Tính diện tích tôn dùng để lm cá”

 1. Giải đáp:85,5m^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Đổi: 40dm=4m
   Diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó là:
      (5+3,5)xx2xx4+(5xx3,5)=85,5(m^2)
               Đ/s:85,5m^2
  $#ngogiang$

  Trả lời
 2. Đổi: 40 dm = 4 m
  Diện tích xung quanh hộp tôn là:
   (5+3,5) xx 2 xx 4 = 68 (m^2)
  Diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó là:
  68 + (5 xx 3,5) = 85,5 (m^2)
                         Đáp số: 85,5 m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới