Một cái sân hình vuông có chu vi là 30m Tính diện tích cái sân đó.

Một cái sân hình vuông có chu vi là 30m
Tính diện tích cái sân đó.

2 bình luận về “Một cái sân hình vuông có chu vi là 30m Tính diện tích cái sân đó.”

 1. Độ dài 1 cạnh sân là:
      30 : 4= $\frac{15}{2}$  mét
  Diện tích cái sân là:
        $\frac{15}{2}$ x $\frac{15}{2}$ =$\frac{225}{4}$=56.25 mét vuông
         Đáp số: 56.25 mét vuông

  Trả lời
 2.               Giải:
  Độ dài cạnh cái sân là:
            30:4=7,5(m)
  Diện tích cái sân đó là:
            7,5 xx 7,5=56,25(m^2)
            Đáp số: 56,25m^2
  ———————————-
  Chu vi hình vuông: Cạnh xx 4
  Diện tích hình vuông: Cạnh xx cạnh
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới