Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là 35dm2 . Hiện thùng đang chứa 175 l nước . Tính chiều cao của thùng b

Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là 35dm2 . Hiện thùng đang chứa 175 l nước . Tính chiều cao của thùng biết chiều cao của mức nước bằng 0,4 lần chiều cao của thùng?

2 bình luận về “Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là 35dm2 . Hiện thùng đang chứa 175 l nước . Tính chiều cao của thùng b”

 1. Bài toán : 
  Đổi : 175 l = 175 $dm^{3}$ ; 0,4 = 2/5
  Chiều cao của mực nước cái thùng là:
   175 : 35 = 5 (dm)
  Chiều cao của cái thùng là:
    5 : 2/5 = 12,5 (dm)
  Đáp số : 12,5 dm
  ~~Study good~~
  @transuat

  Trả lời
 2. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều cao của mức nước là:
              175 : 35 = 5(dm)
    Chiều cao của thùng là:
               5:0,4 = 12,5 (dm)
       Vậy chiều cao của thùng là 12,5dm

  Trả lời

Viết một bình luận