một cái thùng đựng hàng có nắp dạng hình hộp chữ nhật có ciều 2dài,5m chiều rộng 1,8m và chiều cao2m người thợ cần bao nhiêu

một cái thùng đựng hàng có nắp dạng hình hộp chữ nhật có ciều 2dài,5m chiều rộng 1,8m và chiều cao2m người thợ cần bao nhiêu kg sơn để đủ sơn 2 mặt của chiếc thùng biết rằng mỗi kg sơn được 5m vuông mạt thùngViết một bình luận

Câu hỏi mới