Một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 dm, chiều rộng 0,9 dm, chiều cao 0,6 dm. a/Tính diện tích cái bìa để làm th

Một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 dm, chiều rộng 0,9 dm, chiều cao 0,6 dm.
a/Tính diện tích cái bìa để làm thùng
b/Tính thể tích của cái thùng (5 lời giải, thùng có nắp)Viết một bình luận

Câu hỏi mới