Một cái thùng hình hộp chữ nhật không có nắp bằng tôn có chiều dài 55cm; chiểu rộng 40cm; chiều cao 60cm. a) Tính diện tích t

Một cái thùng hình hộp chữ nhật không có nắp bằng tôn có chiều dài 55cm; chiểu rộng 40cm; chiều cao 60cm. a) Tính diện tích tôn để làm thùng. ( diện tích các mép hàn không đáng kể) b) Thùng đó chứa được bao nhiêu lít nước?Viết một bình luận

Câu hỏi mới