Một cái thùng hình lập phương có nắp đậy cạnh 7dm Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của thùng . Hỏi diện tích phải sơn là bao nh

Một cái thùng hình lập phương có nắp đậy cạnh 7dm Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của thùng . Hỏi diện tích phải sơn là bao nhiêu dm2Viết một bình luận

Câu hỏi mới