một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật, chiều rộng bàng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 1,2m, chiều cao=1,5m. Người ta

một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật, chiều rộng bàng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 1,2m, chiều cao=1,5m. Người ta sơn cả mặt trong và ngoài của thùng.Cứ 2m2 thì hết 0,5kg sơn. tính lươngk sơn đã sơn xong cái thùng đóViết một bình luận

Câu hỏi mới