một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm.người ta sơn mặt ngoài của

một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm.người ta sơn mặt ngoài của thùng. hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

2 bình luận về “một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm.người ta sơn mặt ngoài của”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
            Đổi 8dm = 0,8m
       Chu vi đáy của cái thùng là:
                 (1,5 + 0,6) × 2 = 4,2 (m)
       Diện tích xung quanh cái thùng là:
                 4,2 × 0,8 = 3,36 (m^2)
       Diện tích đáy của cái thùng là:
                 1,5 × 0,6 = 0,9 (m^2)
       Diện tích cần quét sơn là:
                 3,36 + 0,9 = 4,26 (m^2)
                      Đáp số: 4,26 m^2
  *Xin câu trả lời hay nhất*
  ~MioWiky~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới