Một cái thùng làm bằng tôn dạng hình lập phương có thể tích 125m3 , Hỏi người ta đã dùng bao nhiêu mét vuông tôn để làm cái t

Một cái thùng làm bằng tôn dạng hình lập phương có thể tích 125m3 , Hỏi người ta đã dùng bao nhiêu mét vuông tôn để làm cái thùng đó ?
( làm đc giỏi hơn chị google :)))

1 bình luận về “Một cái thùng làm bằng tôn dạng hình lập phương có thể tích 125m3 , Hỏi người ta đã dùng bao nhiêu mét vuông tôn để làm cái t”

 1. Ta có:
  Cái thùng đó có kích thước là: 5×5×5
  Nguời ta đã dùng số mét vuông tôn để làm cái thùng là:
  5×5×6=150(m^2)
  Đáp số:… 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới