Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m , chiều rộng 8dm và chiều cao 9dm . Người ta sơn mặt ngo

Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m , chiều rộng 8dm và chiều cao 9dm . Người ta sơn mặt ngoài của thùng . Tính diện tích quét sơn

1 bình luận về “Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m , chiều rộng 8dm và chiều cao 9dm . Người ta sơn mặt ngo”

Viết một bình luận