Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m,chiều rộng bằng 0,9 chiều dài và chiều cao là 7 dm.Tính

Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m,chiều rộng bằng 0,9 chiều dài và chiều cao là 7 dm.Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).Tính thể tích của thùng tôn?Viết một bình luận

Câu hỏi mới