một can chứa đầy dầu nặng 20kg.trong đó lượng dầu chiếm 90% toàn bộ khối lượng can dầu.sau khi lấy ra một ít dầu thì lượng dầ

một can chứa đầy dầu nặng 20kg.trong đó lượng dầu chiếm 90% toàn bộ khối lượng can dầu.sau khi lấy ra một ít dầu thì lượng dầu còn lại chiếm 87,5%.hỏi người ta lấy ra bao nhiêu kg đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới