Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,5m ; chiều rông 4,5m và chiều cao 4 m . Người ta quét vôi tường xung quan

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,5m ; chiều rông 4,5m và chiều cao 4 m . Người ta quét vôi tường xung quanh căn phòng và trần nhà . Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa là 17,8 mét vuôngViết một bình luận