một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6m chieu cao 5 m nguoi ta quet voi tran nha va 4 mat tuong tren 4 ma

một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6m chieu cao 5 m nguoi ta quet voi tran nha va 4 mat tuong tren 4 mat tuong co 2 cua ra vao moi cua rong 1,6n cao 2,2 m va co 2 cua so moi cua rong 1,8 m cao 1,2 m tinh dien tich phan quet voiViết một bình luận

Câu hỏi mới