Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m chiều rộng 4,5 m chiều cao 3,5 m. Người ta quét vòi tường vào trần nhà . Hỏi

Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m chiều rộng 4,5 m chiều cao 3,5 m. Người ta quét vòi tường vào trần nhà . Hỏi diện tích quét vôi bao nhiêu m2( biết diện tích ra vào của sổ là 9m2)Viết một bình luận

Câu hỏi mới