Một căn phòng hình lập phương có cạnh 5,5m.Hỏi không khí chứa trong phòng nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Một căn phòng hình lập phương có cạnh 5,5m.Hỏi không khí chứa trong phòng nặng bao nhiêu ki-lô-gam?Viết một bình luận

Câu hỏi mới