một căn phòng hnhf hộp chữ nhật có chiều dài 8m , chiều rộng 6,5 m , chiều cao 4m . tính diện tích xung quanh và thể tích của

một căn phòng hnhf hộp chữ nhật có chiều dài 8m , chiều rộng 6,5 m , chiều cao 4m . tính diện tích xung quanh và thể tích của căn phòng
Viết một bình luận