Một chiếc áo khi giảm giá 35% còn 160.000. Hỏi giá tiền ban đầu của chiếc áo là bao nhiêu? Ai nhanh nhất cho 5* và hay nhất

Một chiếc áo khi giảm giá 35% còn 160.000. Hỏi giá tiền ban đầu của chiếc áo là bao nhiêu?
Ai nhanh nhất cho 5* và hay nhấtViết một bình luận

Câu hỏi mới