một chiếc bể hình chữ nhật có chu vi đáy 12,6m chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và 7/4 chiều cao. Tính diện tích toàn phần của b

một chiếc bể hình chữ nhật có chu vi đáy 12,6m chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và 7/4 chiều cao. Tính diện tích toàn phần của bể (là tính bên ngoài bể, không tính bên trong của bể)Viết một bình luận

Câu hỏi mới