một chiếc bể hình chữ nhật có chu vi đáy 12,6m chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và 7/4 chiều rộng tính diện tích toàn phần của b

một chiếc bể hình chữ nhật có chu vi đáy 12,6m chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và 7/4 chiều rộng tính diện tích toàn phần của bểViết một bình luận

Câu hỏi mới