một chiếc đĩa hình tròn có bán kính 4 cm. Chu vi hình tròn là bao nhiêu ?

một chiếc đĩa hình tròn có bán kính 4 cm. Chu vi hình tròn là bao nhiêu ?

2 bình luận về “một chiếc đĩa hình tròn có bán kính 4 cm. Chu vi hình tròn là bao nhiêu ?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đường kính của chiếc đĩa đó là :
  4 xx 2 = 8 (cm)
  Chu vi của chiếc đia đó là :
  8 xx 3,14 = 25,12 (cm)
  Đáp số : 25,12 cm

  Trả lời

Viết một bình luận