Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao

Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu ?

2 bình luận về “Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
           Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là:
                   1 phút 25 giây × 3 = 4 phút 15 giây
                                                   Đáp số : 4 phút 15 giây
       Chúc bạn học tốt!
   Cho mình xin ctl hay nhất + 1 tim + 5 sao nha.
                #Anhieuhkbv
   

  Trả lời

Viết một bình luận