Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B hết 3 giờ và ngược từ B về A hết 4 giờ 30 phút. Hỏi, một cụm bèo trôi từ bến A đến bến

Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B hết 3 giờ và ngược từ B về A hết 4 giờ 30 phút. Hỏi, một cụm bèo trôi từ bến A đến bến B thì hết bao nhiêu thời gian?

1 bình luận về “Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B hết 3 giờ và ngược từ B về A hết 4 giờ 30 phút. Hỏi, một cụm bèo trôi từ bến A đến bến”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 3 giờ = 180 phút
  4 giờ 30 phút = 270 phút
  Ta có tỷ số giữa thời gian xuôi và thời gian ngược là:
  180 : 270 = 2/3
  Ta có tỷ số giữa vận tốc xuôi và vận tốc ngược là:
  3/2
  Ta có sơ đồ:
  Vận tốc xuôi: |—-|—-|—-|
  Vận tốc ngược: |—-|—-|
  Hiệu vận tốc xuôi và ngược bằng 2 lần vận tốc nước.
  Số thời gian cụm bèo trôi là:
  1 x 2 x 3 = 6 (giờ)

  Trả lời

Viết một bình luận