một con ngựa chạy với vận tốc 5m/giây, thời gian để chay quãng đường 2,25km là

một con ngựa chạy với vận tốc 5m/giây, thời gian để chay quãng đường 2,25km là

2 bình luận về “một con ngựa chạy với vận tốc 5m/giây, thời gian để chay quãng đường 2,25km là”

 1. Giải đáp:
  450 giây  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 2, 25 km = 2250 m 
  Thời gian con ngựa chạy là : 
  2250 : 5 = 450 ( giây )
  Đs 450 giây 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới