Một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ. a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì

Một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ. a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thìsau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu Ki-lô-mét ?
b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờViết một bình luận