Một cửa hàng bán 1 chiếc máy giặt với giá 12 480 000 đồng, tính ra cửa hàng đã lãi 20% giá vốn . Hỏi cửa hàng đó đã lãi bao n

Một cửa hàng bán 1 chiếc máy giặt với giá 12 480 000 đồng, tính ra cửa hàng đã lãi
20% giá vốn . Hỏi cửa hàng đó đã lãi bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “Một cửa hàng bán 1 chiếc máy giặt với giá 12 480 000 đồng, tính ra cửa hàng đã lãi 20% giá vốn . Hỏi cửa hàng đó đã lãi bao n”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cửa hàng đó đã lãi :
         12480 000 xx 20 : 100 = 2 496 000 ( đồng )
                     text[Đáp số : 2 496 000 đồng]
  Hoặc :
  % số tiền vốn của cửa chiếc máy giặt là :
        100%-20% = 80%
  Số tiền vốn của chiếc máy giặt đó là :
      12 480 000 xx 80 : 100=9 984 000( đồng )
  Số tiền lãi của cửa hàng đó là :
       12 480 000 – 9 984 000 = 2 496 000 ( đồng )
               text[Đáp số : 2 496 000 đồng]
  ~nhungan~

  Trả lời
 2. Số tiền lãi được là :
  12 480 000÷20%=2496000 (đ)
  Số tiền gốc của chiếc máy giặt là :
  12 480 000-2496000=9984000(đ)
  Đáp số :9984000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới