một cửa hàng bán bánh kẹo nhập về 40 tạ bánh với giá 3000 đòng 1kg tiền vận chuyển là 500000 nghìm đồng do vânn chuyển nên số

một cửa hàng bán bánh kẹo nhập về 40 tạ bánh với giá 3000 đòng 1kg tiền vận chuyển là 500000 nghìm đồng do vânn chuyển nên số báh bị nát bằng 1/10 số bánh nhập về vậy để lãi 15% tiền vốn bỏ ra thì người bán hàng bán với số bánh còn lại vói giá bao nhiêu tiền 1 kg , mn giải giúp e với ạ , e c ầnluôn ạ

2 bình luận về “một cửa hàng bán bánh kẹo nhập về 40 tạ bánh với giá 3000 đòng 1kg tiền vận chuyển là 500000 nghìm đồng do vânn chuyển nên số”

 1. Giải đáp: 3 993 đ
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Đổi: 40 tạ = 4 000 kg
  Tổng giá vốn và tiền vận chuyển của số bánh kẹo trên là:
                       4 000 xx 3 000 + 500 000=12 500 000 (đ)
  Số bánh kẹo bị nát là:
                       4 000 xx 1/10=400 (kg)
  Giá vốn của số bánh kẹo bị hỏng:
                       400 xx 3 000=1 200 000 (đ)
  Để lãi 15% tiền vốn bỏ ra thì người đó phải bán số bánh kẹo đó với giá:
                       12 500 000 xx (100%+ 15%)=14 375 000 (đ)
  Số bánh kẹo để bán là:
                       4 000- 400= 3 600 (kg)
  Giá mỗi kg bánh kẹo được bán là:
                       14 375 000: 3 600 ~~ 3 993 (đ)
                       Đáp số: 3 993 đ
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận