Một cửa hàng bán một đôi giày giá 850 000 đồng thì được lãi 10% so với giá bán. Hỏi cửa hàng nhập đôi giày là bao nhiêu?

Một cửa hàng bán một đôi giày giá 850 000 đồng thì được lãi 10% so với giá bán. Hỏi cửa hàng nhập đôi giày là bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới