Một cửa hàng bán vải giá mua hàng vào chỉ 80% giá bán lẻ hỏi cửa hàng đó giá bán lẻ bằng bao nhiêu phần trăm giá mua vào

Một cửa hàng bán vải giá mua hàng vào chỉ 80% giá bán lẻ hỏi cửa hàng đó giá bán lẻ bằng bao nhiêu phần trăm giá mua vào

2 bình luận về “Một cửa hàng bán vải giá mua hàng vào chỉ 80% giá bán lẻ hỏi cửa hàng đó giá bán lẻ bằng bao nhiêu phần trăm giá mua vào”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết
  [ Lời giải ]
  Xem giá bán là 100% ⇒ giá mua là 80%
  Vậy giá bán ra so với giá mua vào chiếm số phần trăm là :
  100 : 80 × 100 = 125%
      Đáp số : 125%
  #Hoidap247
  $#kieuhongxuyen$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi giá bán là 100% thì giá mua là 80%
  Vậy giá bán ra so với giá mua vào chiếm số phần trăm là:
  100 : 80 =5/4= 1,25=125%
  Đáp số:   125% giá mua
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới