một cửa hàng buổi sáng bán được 105kg gạo và bằng 75 lượng gạo bán buổi chiều.Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ

một cửa hàng buổi sáng bán được 105kg gạo và bằng 75 lượng gạo bán buổi chiều.Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo

2 bình luận về “một cửa hàng buổi sáng bán được 105kg gạo và bằng 75 lượng gạo bán buổi chiều.Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ”

 1. số gạo bán đực buổi chiều là:
     105:75×100=140(kb)
  Cả 2 buổi bán được số gạo là:
     105+140=245(kg)
     Đổi 245=2,45 tạ gạo
          Đáp số: 2,45 tạ

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải
  Buổi chiều còn lại số phần trăm là
  100% – 75% = 25% 
  25% bán được số kg gạo là
  105 x 25% : 100 = 26,25 ( kg gạo )
  Tổng buổi chiều bán số kg gạo là
  105 + 26,25 = 131,25 ( kg gạo )
  Cả hai buổi bán số tạ gạo là
  131,25 + 105 = 236,25 ( kg gạo )
  236,25 kg = 2,3625 tạ gạo
                     Đ/s : 2,3625 tạ gạo
  $#Shin$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới