Một cửa hàng đã bán 20 xe đạp va được lãi 1600000 đồng, biết rằng tiền lãi bằng 8% tiền vốn.Hỏi cửa hàng bán một xe đạp giá b

Một cửa hàng đã bán 20 xe đạp va được lãi 1600000 đồng, biết rằng tiền lãi bằng 8% tiền vốn.Hỏi cửa hàng bán một xe đạp giá bao nhieu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới