một cửa hàng khuyến mãi 3 vỏ tặng 1 cái kẹo.minh mang 24 vỏ di đổi.hỏi minh được nhièu nhất .. cái kẹo?(khogo được ăn kẹo trư

một cửa hàng khuyến mãi 3 vỏ tặng 1 cái kẹo.minh mang 24 vỏ di đổi.hỏi minh được nhièu nhất .. cái kẹo?(khogo được ăn kẹo trước trả vỏ sau)

2 bình luận về “một cửa hàng khuyến mãi 3 vỏ tặng 1 cái kẹo.minh mang 24 vỏ di đổi.hỏi minh được nhièu nhất .. cái kẹo?(khogo được ăn kẹo trư”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới