Một cửa hàng mua về một số mét vải. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 84m vải chiếm 50% tổng số vải mua về. Ngày thứ hai bán đư

Một cửa hàng mua về một số mét vải. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 84m vải chiếm 50% tổng số vải mua về. Ngày thứ hai bán được 45 mét vải. Hỏi sau hai ngày, cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải

2 bình luận về “Một cửa hàng mua về một số mét vải. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 84m vải chiếm 50% tổng số vải mua về. Ngày thứ hai bán đư”

 1. Số mét vải cửa hàng mua về là:
  84:50%=168(m)
  Số mét vải sau 2 ngày cửa hàng còn lại là:
  168-84-45=39(m)
  Đáp số: 39m vải

  Trả lời
 2. Tổng số vải mà cửa hàng mua về là:
  84×100:50=168(m)
  Sau hai ngày, cửa hàng còn lại số mét vải là:
  168-84-45=39(m)
  Đáp số:39m vải

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới