một cửa hàng nhập về 600 ki-lô-gam gạo trong đó có 1/4 là gạo nếp,còn lại là gạo tẻ.Hỏi số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm

một cửa hàng nhập về 600 ki-lô-gam gạo trong đó có 1/4 là gạo nếp,còn lại là gạo tẻ.Hỏi số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số gạo,số gạo tẻ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số gạo.

2 bình luận về “một cửa hàng nhập về 600 ki-lô-gam gạo trong đó có 1/4 là gạo nếp,còn lại là gạo tẻ.Hỏi số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số gạo nếp là :
    600 xx 1/4 = 150 (kg)   
  Số gạo tẻ là :
    600-150 = 450 (kg)  
  Số gạo nếp chiếm số phần trăm tổng số gạo là :
    150 : 600 xx 100 = 25%  
   Số gạo tẻ chiếm số phần trăm tổng số gạo là :
    450 : 600 xx 100 = 75%   
  Đáp số :….
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời
 2. Số gạo nếp chiếm là:
  1:4 =0,25 = 25%
  Số gạo tẻ là:
   1- $\dfrac{1}{4}$ = $\dfrac{3}{4}$
  Số gạo tẻ chiếm là:
  3:4= 0,75 = 75%
  Đ/s .. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới