Một đoàn tàu chạy ngang qua một cái cột điện hết 10 giây. Với cùng vận tốc đó, đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 250m hết 1

Một đoàn tàu chạy ngang qua một cái cột điện hết 10 giây. Với cùng vận tốc đó, đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 250m hết 1 phút. vận tốc của đoàn tàu.

2 bình luận về “Một đoàn tàu chạy ngang qua một cái cột điện hết 10 giây. Với cùng vận tốc đó, đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 250m hết 1”

 1. Đổi 1 phút = 60 giây
   Thời gian tàu chạy 250m là:
        60 – 10 = 50 (giây)
  Vân tốc của tàu là:
        250 : 50 = 5 (m/giây)
                 Đ/S: 5 m/giây

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới